Launch Sermon Player

Žalm 150,1 Haleluja! Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho na obloze za jeho moc!
2 Chvalte ho za jeho hrdinství, chvalte ho za jeho velikou vznešenost!
3 Chvalte ho troubením na rohy, chvalte ho na loutny a citery!
4 Chvalte ho tamburínami a tančením, chvalte ho na struny a píšťaly!
5 Chvalte ho činely hlasitými, chvalte ho činely zvučnými!
6 Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina! Haleluja!

Nejnovější komentáře
    Archivy
    Rubriky
    • Žádné rubriky