„Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se přibližuje den Kristův.“ Bible, Židům 10:25 

Nedělní bohoslužby jsou radostnou příležitostí oslavit Boha a setkat se s přáteli. Společně si můžeme poslechnout kázání, zazpívat si moderní křesťanské písně, modlit se za osobní či veřejné potřeby, dát si kávu nebo čaj či jen tak posedět. Součástí bývá i slavení Večeře Páně, při které si skrze chléb a víno připomínáme Kristovu oběť na kříži, smrt, slavné vzkříšení a vše, co pro nás Ježíš v našem životě vykonal.

Bohoslužby jsou veřejné a otevřené pro každého, kdo má zájem naše společenství navštívit.

Setkání probíhají každou neděli od 10:00 v 15. budově knihovny ve Zlíně (u autobusového nádraží).  

Mapa s místem bohoslužeb