Bohoslužby

Nedělní společná setkávání

fa-child

Co je to bohoslužba

„Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se přibližuje den Kristův." Bible, Židům 10:25 

Nedělní bohoslužby jsou radostnou příležitostí oslavit Boha a setkat se s přáteli. Společně si můžeme poslechnout kázání, zazpívat si moderní křesťanské písně, modlit se za osobní či veřejné potřeby, dát si kávu nebo čaj či jen tak posedět. Součástí bývá i slavení Večeře Páně, při které si skrze chléb a víno připomínáme Kristovu oběť na kříži, smrt, slavné vzkříšení a vše, co pro nás Ježíš v našem životě vykonal.

Bohoslužby jsou veřejné a otevřené pro každého, kdo má zájem naše společenství navštívit.

Kdy a kde

Každou neděli od 10:00.

V 15. budově areál Svit - Krajská knihovna
Františka Bartoše ve Zlíně
(Vavrečkova 7040),
a to v přízemní kavárně (viz. foto níže).

Our Facilities