Jsme společenství lidí, které spojuje víra v Ježíše Krista. Věříme, že Bůh je živý a chce mít s každým člověkem osobní vztah skrze svého Syna Ježíše Krista. Bible říká: „Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ Toužíme po tom, aby se lidé v našem okolí dozvěděli o této Boží nabídce, která platí i v dnešní době. Zároveň také usilujeme o to, aby naše víra nezůstávala jen ve slovech, ale aby byla viditelná i na našich životech.

Naše setkání jsou otevřená pro každého, nejen pro věřící. Můžete nezávazně přijít poslechnout si moderní křesťanské písně, kázání, dát si s námi čaj či kávu, seznámit se novými lidmi nebo jen tak posedět.

Jsme součástí Apoštolské církve (AC), která patří mezi státem registrované protestantské evangelikální církve, má podobnou strukturu, věrouku i způsob bohoslužeb. Z celosvětového pohledu se AC řadí do letniční denominace Assemblies of God, která slučuje okolo 40 000 000 věřících.

Více informací naleznete ZDE.