Světlo a tma

Záznam online bohoslužby – slovo Petr Fiurášek.