Samota

Záznam bohoslužby – slovo Petr Fiurášek.

Světlo a tma

Záznam online bohoslužby – slovo Petr Fiurášek.