Text do Smyrny

Záznam online bohoslužby – slovo Petr Fiurášek.

Štít víry

Záznam online bohoslužby – slovo Marta Šišková.