Díkůvzdání

Tři 10min  zamyšlení o vděčnosti od pastora Petra Fiuráška, Tomáše Janíčka a Richarda Lambora.

Díky Bohu

Záznam bohoslužby – slovo Petr Fiurášek.