Obrácení

Záznam bohoslužby – slovo Martin Moldan.