Předvánoční bohoslužba

Záznam předvánoční bohoslužby. Kázání na téma „Nebeská zpráva, aneb co slyšeli pastýři“ měl Petr Fiurášek.