Povoláni

Kázání ze série „Boží království mezi námi“.

Cornelius

Záznam bohoslužby – slovo Richard Lambor.