Štít víry

Záznam online bohoslužby – slovo Marta Šišková.