Samota

Záznam bohoslužby – slovo Petr Fiurášek.

Text do Smyrny

Záznam online bohoslužby – slovo Petr Fiurášek.

Email do Efezu

Záznam online bohoslužby – slovo Petr Fiurášek.