Kázání od: Konstantin Melnik

1 položka

Ukrajinský pastor, jež se svou ženou a svým sborem slouží dětem HIV pozitivním, dětem ve školách, bezdomovcům a chudým.