Světlo a tma

od

Záznam online bohoslužby, kázání začíná v čase 8:48.