Ad honorem Jesu

jakjsemuveril_m

Když jsem uvěřil (v Pána Ježíše Krista), bylo mi víc jak 30 let. Tehdy mě vůbec nenapadlo, že bych mohl zpívat, natož něco zhudebnit – třeba žalm. Po několika letech jsem se začal učit žalmy zpaměti. Uplynuly další roky a já jednoho dne zazpíval s kytarou v kuchyni své ženě žalm. Pozvedal jsem při tom své oči k horám. (Žalm 121) Postupem času žalmů přibývalo a hrál jsem nejen v kuchyni. Někteří lidé mě povzbuzovali, někteří trpělivě snášeli. Dnes je mi víc jak 55 let a stala se zvláštní věc. Začal jsem ty žalmy nahrávat. Tak vítej, milý člověče, přeji ti POKOJ BOŽÍ a RADOST.

NEkytarista a NEzpěvák Jirka.

zalm27
.
zalm63 zalm63 zalm115
  .
zalm121  zalm131 zalm142
zalm144