„Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.“ Ježíš (Matouš 25:35–36)

Skrze dobrovolnickou činnost sloužíme lidem v Krajské nemocnici Tomáše Bati a v Domově pro seniory na Burešově. Dobrovolník má většinou úlohu společníka, který vyplní klientovi čas podle jeho přání a proseb. S uživateli si povídáme, čteme jim z novin či knih, a, mohou-li, chodíme s nimi na procházky. Snažíme se tyto často osamocené a ztrápené lidi povzbudit, potěšit a dát jim naději. Uživatelé/pacienti nezřídka s nadšením uvítají něčí společnost a velmi si váží toho, že o ně někdo má zájem.