„Neochvějně držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný; a buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se přibližuje den Kristův.“ Bible, Židům 10:23–25

Mimo nedělní shromáždění se setkáváme i přes týden v domáčtějším prostředí. V malých neformálních skupinkách se bavíme o ži- votě, zpíváme, modlíme se, přemýšlíme nad Božím slovem – Biblí – a to vše s dobrým občerstvením.

Skupinky se konají pravidelně na různých místech v našem městě a okolí. Zde je seznam míst, kde nás můžete navštívit:

v úterý od 18:00 v Doubravách, M. Lamborová 733 627 364
v úterý od 17:00 v Kvasicích, P. Fiurášek 739 524 822

V případě zájmu kontaktujte vedoucí dané skupinky.