V uplynulých letech jsme podpořili následující projekty:

hlas_mucedniku

Hlas mučedníků

Tato organizace pomáhá pronásledované církvi, tedy křesťanům, kteří jsou pro svou víru zavírání, biti či mučeni. Oficiální web najdete ZDE. K hlavním cílům tohoto sdružení patří:
1) poskytovat hmotnou a duchovní pomoc pronásledovaným a potřebným křesťanům,
2) informovat veřejnost o pronásledování křesťanů,
3) podporovat vydávání literatury, jež vypovídá o křesťanských mučednících a o svědcích víry.

V roce 2013 naše mládež podpořila tento projekt částkou 5 500 Kč.

Nadační fond Krmte hladové

Tento program je charakteristický svým zaměřením na tři oblasti lidského života. Fyzický nedostatek a nemoci z hladu nejsou příčinou, ale důsledkem nedostatku v oblasti duševní a duchovní. Negramotnost, nedostatek léků a lékařských pomůcek, nedostatek učebnic a také nedostatek v uspokojení duchovních potřeb člověka způsobuje skutečnou bídu a utrpení miliónů mužů, žen i dětí. Především dětí. Spolu s potravinami přináší i učebnice, hračky a léky.

V roce 2012 naše mládež podpořila tento projekt částkou 2 600 Kč a v roce 2014 částkou 3 600 Kč.

Severní Korea – pekárna

Napečený chleba ze severokorejské pekárny se rozdává dětem. Každé dítě dostane jednou denně a šest dní v týdnu jeden bochník chleba a hrnek sojového mléka. Jídlo je rozdělováno jejich týmem do 52 jeslí, mateřských škol a základních škol, hlavně ve vesnických oblastech. Za méně než 100 korun je pokryta strava jednoho dítěte na celý měsíc v podobě jednoho bochníku chleba a hrnku sojového mléka.

V roce 2012 jsme tento projekt podpořili částkou 7 550 Kč a v roce 2010 částkou 9 960 Kč.

Služba dětem na Ukrajině

Každoročně podporujeme práci misionáře V. Bednáře, který pracuje s dětmi v dětských domovech a na ulicích v různých oblastech Ukrajiny. Věnuje jim svůj čas a společně s dalšími pracovníky domovů se je snaží motivovat a vést je ke smysluplnému a zodpovědnému životu. Součástí jeho služby jsou také kázání v ukrajinských církvích a organizování seminářů.

Kupříkladu v roce 2010 jsme službu na Ukrajině podpořili 10 000 Kč. V roce 2014 pak mládež částkou 2100 Kč.

Děti Tanzanie – Masajové

Tento projekt pomáhá dětem v Masajské stepi v místě zvaném Loltepes. 
Na tomto místě byla před lety postavena škola pro 300 masajských dětí. 
Z prostředků, které se nasbírají, je financováno 50 dětem, každému částkou 7 Euro měsíčně, vzdělání, školní uniforma a jedno teplé jídlo denně, které je pro drtivou většinu z nich jediným plnohodnotným jídlem, jež mají.

V roce 2010 byly na tento projekt vybrány a poslány  2 000 Kč.

Akutní potřeby

Snažíme se finančně pomáhat i v případě různých akutních potřeb, jako jsou živelné pohromy, které čas od času udeří na různých místech Země. V posledních pár letech jsme přispěli 9 000 Kč povodněmi postiženým obyvatelům v České republice, 12 000 Kč jsme mohli dát lidem na Haiti, které v roce 2010 postihlo ničivé zemětřesení. Dále jsme se v roce 2011 podíleli částkou 6 591 Kč na humanitární pomoci lidem v Japonsku, které zasáhla ničivá tsunami.

Teen Challenge – pomoc závislým

Jde o mezinárodní křesťanskou organizaci, založenou D. Wilkersonem v roce 1958 v New Yorku. Hlavní činností a posláním je zachraňovat ztracené generace lidí, které se ocitly v zajetí různých závislostí, lží a beznaděje. Snahou je pomoci těmto lidem rozpoznat vlastní problém a stát se psychicky zdravými, citově vyváženými, sociálně zabezpečenými, fyzicky zdatnými a duchovně živými.

V roce 2010 jsme podpořili tuto potřebnou službu 4 200 Kč.

Misie „Ondřej“

Jedná se o službu cizincům, kteří přicházejí do naší země.
 Jejím cílem je, aby lidé, kteří neměli možnost slyšet evangelium ve své vlasti pro místní kulturu či absenci křesťanů, dostali tuto šanci v naší zemi, a také zastavit vzestup vlivu cizích náboženství, sekt a kultů v našem národě, jehož jsme často němými svědky. Součástí je i praktická pomoc těmto lidem, kteří se mnohdy neorientují v pro ně cizím prostředí.

V roce 2011 jsme tento projekt podpořili částkou 5 500 Kč.

Misie smíření

V Bohumínském sboru AC se před nedávnem obrátili lidé, kteří byli členy radikálních skupin, jež proti sobě extrémně bojovaly. Po obrácení se tito lidé potkali v jednom sboru a došlo mezi nimi ke smíření. To byl jeden z prvotních impulzů, aby tento sbor přinášel smíření mezi jednotlivce, skupiny lidí i mezi celé národy. Smíření pro ně znamená: 1. víc než toleranci, 2. kvalitní komunikaci a vztahy, 3. praktickou pomoc.

V roce 2011 bylo na tuto službu věnováno 2 350 Kč.

Za poslední roky jsme měli možnost podpořit i další humanitární a misijní projekty, které zde nejsou jmenovány. Většina projektů je organizována Nadačním fondem Nehemia, jenž se snaží pomáhat trpícím po celém světě. Tímto stručným seznamem podpořených projektů se nechceme jakkoli chlubit, jen bychom chtěli poukázat na to, že jsme Bohu vděční, když můžeme ze svých prostředků pomáhat lidem ve světě, a také na to, že církev nemusí být nutně zlodějskou organizací, jak se často v naší zemi říká.

Během dvou posledních let jsme z Boží milosti věnovali více než 60 000 Kč na tyto projekty. Převážně se jednalo o sbírky či dary členů a přátel sboru.