Za poslední roky jsme měli možnost podpořit různé humanitární a misijní projekty. Většina projektů je organizována Nadačním fondem Nehemia, jenž se snaží pomáhat trpícím po celém světě. Převážně se jednalo o sbírky či dary členů a přátel sboru.