Modlitba by zajisté měla být součástí života křesťana, jednoduše řečeno představuje rozhovor s Bohem. Ježíš nám často ukazoval, jak je modlitba důležitá a jak velkou má moc. Například v 18. kapitole evangelia podle Lukáše se dočteme o situaci, kdy Ježíš vypráví zástupu podobenství, „aby ukázal, jak je potřeba stále se modlit a neochabovat.“ Z tohoto důvodu jsou pořádána společná modlitební setkání pro ty, kdo mají zájem. V jejich průběhu Boha chválíme, děkujeme mu za vše, co pro nás činí, prosíme jej a přimlouváme se za různé potřeby. Mezi ně patří modlitby za náš národ, za vládu, za rodiny, za nemocné apod.

Modlitební setkání se konají každou středu od 15:30 do 17:00 v kanceláři sboru a každou neděli od 8:40 do 9:20 v Centroprojektu. Jednou za čas je pořádána také modlitební polonoc, která je zpravidla ze soboty na neděli.