Spolu s šesti dalšími zlínskými církvemi (Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Zlíně, Církev adventistů sedmého dne Zlín, Církev československá husitská Zlín, Českobratrská církev evangelická Zlín, Křesťanský sbor Zlín a Křesťanské společenství Zlín) se podílíme na projektu Křesťanského Kulturního Centra (KKC). Naší společnou touhou je být světlem, tedy pomocí na cestě každému, kdo hledá smysl života. Za tímto účelem připravujeme celou řadu pravidelných i příležitostných aktivit, mezi něž patří přednášky, hudební koncerty, čtení, pastorační rozhovory s faráři těchto 7 církví, knihovna, setkání či hry. Ať už jste na své životní cestě kdekoliv, jste vítáni!

kkc2kkc3Kontakt

Třída Tomáše Bati 204, Zlín
Zlínský klub 204 (bývalá knihovna)
vchod – pravé dveře, místnost č. 110

Email: kkczlin@seznam.cz
Web: www.kkczlin.cz
Facebook: kkc.zlin
Tel.: 777321273

Informace o aktuálním dění získáte buď na webu, facebooku, nebo se můžete stát odběrateli programu přes mail, pokud o to požádáte.