„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ Bible, Matouš 28:19–20 

Nechceme být lidmi, kteří jsou zavřeni jen ve svém „kostele“, ale toužíme naplnit toto poslání Pána Ježíše Krista i na veřejných místech v našem městě.

Kde nás ve Zlíně můžete potkat?
ve středu od 17:00 do 18:30 na náměstí Míru

Co můžete očekávat?
Můžete zjistit, jak získat věčný život.
Můžete se dozvědět více o Bohu, čemu a proč křesťané věří.
Můžete požádat o rozhovor nebo o modlitbu za konkrétní potřebu.
Můžete si poslechnout moderní křesťanské písničky.
Můžete dostat zdarma letáček nebo výtisk Bible (Nový zákon).
Můžete získat kontakt na křesťany v blízkosti vašeho bydliště.

Setkání jsou až na výjimky pravidelná.

Zde je pár fotografií z evangelizací(klikněte pro zvětšení):