„Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého povzbuzení,  který nás povzbuzuje v každém našem soužení, abychom i my mohli povzbuzovat ty, kteří jsou v jakémkoli soužení, tím povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás.“ Bible, 2. list Korintským 1:3–4

Pastorace je služba potřebným. Je to jak služba duchovní, tak i praktická. Je otevřena nejen pro členy církve, ale i pro lidi nevěřící. Převážně ji vykonávají vedoucí sboru či jimi pověření lidé. Věříme, že by každý křesťan měl v rámci svého obdarování, sil a schopností pomáhat druhým. Spektrum této služby je velmi široké. Může jít jak o doprovázení růstu ve víře, tak i o pomoc při těžkých životních situacích, nemoci, úmrtí blízkých apod. Službu usilujeme konat podle biblických principů.