Modlitba by pro křesťana měla být něčím jako je dýchání. Modlíme se z různých důvodů. Jeden z nich je ten, že modlitba je způsobem, jak Bohu sloužíme (Lukíš 2:36-38) a posloucháme jej. Modlíme se proto, že nám to Bůh říká (Filipským 4:6-7). Modlitba je ukázána na příkladu Krista i rané církve (Marek 1:35; Skutky 1:14; 2:42; 3:1; 4:23-31; 6:4; 13:1-3). Myslel-li si Ježíš, že modlitba stojí za námahu, měli bychom se toho držet. Jestliže se musel i on modlit, aby zůstával v Otcově vůli, oč více to potřebujeme my?

Dalším důvodem k modlitbám je to, že modlitba je prostředkem, pomocí kterého nám Bůh chce v různých situacích dávat svá řešení. Modlíme se, když stojíme před závažným rozhodnutím (Lukáš 6:12-13); abychom překonali démonické překážky (Matouš 17:14-21); a abychom ostatní duchovně posílili (Efezským 6:18-19).

Přicházíme k Bohu se svými konkrétními prosbami a Bůh slibuje, že naše modlitby nejsou marné, dokonce ani tehdy, když nedostaneme přesně to, oč žádáme (Matouš 6:6; Římanům 8:26-27)…

Pokračování odpovědi na následujícím odkazu: http://www.gotquestions.org/Cesky/proc-se-modlit.html