Bible nám říká, že máme chodit do církve proto, abychom spolu s ostatními věřícími mohli uctívat Boha a abychom byli vyučováni jeho Slovu a mohli duchovně růst (Skutky 2:42; Židům 10:25). Církev je místo, kde se věřící navzájem milují (1. Janův 4:12), povzbuzují (Židům 3:13), pobízejí (Židům 10:24), navzájem si slouží (Galatským 5:13), napomínají (Římanům 15:14), prokazují si úctu (Římanům 12:10) a jsou k sobě navzájem laskaví a milosrdní (Efezským 4:32).

Pokračování odpovědi na následujícím odkazu: http://www.gotquestions.org/Cesky/dochazeni-do-cirkve.html