Proč se dobrým lidem stávají špatné věci? To je jedna z těch obtížných otázek veškeré teologie. Bůh je věčný, nekonečný, vševědoucí, všudypřítomný, všemocný atd. Jak bychom my, lidské bytosti (tedy bytosti nikoli věčné, nekonečné, vševědoucí, všudypřítomné, všemocné atd.), mohli vůbec očekávat, že plně porozumíme Božím cestám? Touto otázkou se zabývá i kniha Job. Bůh svolil, aby Satan provedl Jobovi všechno, co si usmyslí, pokud jej nezabije. Jaká byla Jobova reakce? „By mne i zabil, což bych v něho nedoufal?“ (Job 13:15). „Hospodin dal, Hospodin vzal. Ať je požehnáno jméno Hospodin!“ (Job 1:21). Job nerozuměl tomu, proč tyto věci Bůh dopustil, věděl ale, že je Bůh dobrý a proto mu i dál důvěřoval. Taková by měla být i naše reakce. Bůh je dobrý, spravedlivý, milující a milosrdný. Často se nám dějí věci, které prostě nedokážeme pochopit. Ale místo pochybování o Boží dobrotě bychom mu spíše měli tím víc důvěřovat. „Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná.“ (Přísloví 3:5-6).

Možná by bylo lepší položit si otázku: „Proč se špatným lidem dějí dobré věci?“…

Pokračování odpovědi na následujícím odkazu: http://www.gotquestions.org/Cesky/spatne-veci-dobrym-lidem.html