V  listu Židům 12:1 je psáno: „…když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků…“ Někteří lidé chápou onen „zástup svědků“ (v kralickém překladu „oblak svědků“) jako lidi, kteří na nás shlížejí z nebe. To ovšem není správný výklad. V Židům 11 se hovoří o mnoha lidech, které Bůh vyzvedá pro jejich víru. A právě tito lidé tvoří onen „oblak svědků“. Jsou „svědky“ ne v tom smyslu, že se na nás dívají, ale v tom smyslu, že pro nás ustanovili příklad. Jsou svědky Krista a Boha a pravdy. V Židům 12:1 se dále píše: „…odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu, ležícím před námi.“ Právě kvůli víře a vytrvalosti křesťanů, kteří žili před námi, bychom se měli inspirovat a měli bychom následovat jejich příklad…

Pokračování odpovědi na následujícím odkazu: http://www.gotquestions.org/Cesky/nebe-shlizet-divat-dolu.html