Záběr toho, co si lidé myslí o Satanu, se pohybuje od pošetilých myšlenek až po abstrakci – od představy malého červeného čertíka, který sedí lidem na rameni a ponouká je k hříchu, až po abstraktní výraz vyjadřující zosobněné zlo. Bible nám nicméně dává jasný obrázek toho, kým Satan je a jak ovlivňuje naše životy. Jednoduše řečeno říká Bible o Satanovi to, že je andělská bytost, která kvůli hříchu vypadla ze svého nebeského místa a nyní se radikálně vzpírá Bohu a dělá vše, co může pro to, aby zmařila záměry, které Bůh s lidstvem má.

Satan byl stvořen jako svatý anděl. Izaiáš 14:12 zmiňuje Satanovo jméno, které měl před pádem, což bylo jméno Lucifer. Ezechiel 28:12-14 popisuje Satana jako původně cherubína, což je nejvýše postavený anděl. Potom ale svojí krásou a postavením zpychnul a rozhodl se, že vyvýší svůj trůn nad trůn Boží…

Pokračování odpovědi na následujícím odkazu: http://www.gotquestions.org/Cesky/kdo-je-Satan.html