Websterův slovník definuje křesťana jako „osobu vyznávající víru v Ježíše Krista anebo náboženství založeno na Ježíšově učení“. To je sice dobré východisko pro pochopení toho, kdo je křesťan, je to však nedostačující definice z hlediska Bible.

Slovo křesťan se vyskytuje v Novém zákoně třikrát (Skutky 11:26; Skutky 26:28; 1. Petrův 4:16). Následovníci Ježíše Krista byli prvně nazváni „křesťany“ (latinsky: discipuli Christiani) v Antiochii (Skutky 11:26) pro své chování, skutky a slova, kterými se podobali Kristu. Původně bylo toto označení používáno nevěřícími lidmi v Antiochii téměř jako nadávka nebo pro zesměšnění křesťanů. Doslovně to znamená „být na straně Kristově“ nebo „patřící Kristovi“ nebo „následující Krista“, což je podobné definici z Websterova slovníku.

Žel, v průběhu dějin slovo „křesťan“ ztratilo valnou část své vážnosti a často je jím označen člověk, jenž je zbožný nebo vyznává vysoké morální kvality, místo skutečně znovuzrozeného následovníka Ježíše Krista…

Pokračování odpovědi na následujícím odkazu: http://www.gotquestions.org/Cesky/Kdo-je-krestanem.html