Na rozdíl od otázky: “Existuje Bůh?” jen málo lidí zpochybňuje, jestli existoval Ježíš Kristus. Obecně se uznává, že Ježíš byl skutečným člověkem, který chodil po zemi před 2000 lety. Diskuse začíná, když dojde na otázku Ježíšovy totožnosti. Téměř každé větší náboženství učí, že Ježíš byl nekonečně víc než prorok, dobrý učitel nebo zbožný muž.

C. S. Lewis ve své knize K jádru křesťanství píše: „Snažím se, aby co nejméně lidí vyslovovalo větu, kterou tak často lidé opakují o Ježíši Kristu: „Jsem připraven uznat Ježíše jako velikého učitele mravnosti, ale nepřijímám jeho nárok, že je zároveň Bohem.“ Tak tuto větu nikdy nemáme vyslovit. Muž, který by byl obyčejným člověkem a říkal by věci, které říkal Ježíš, by nebyl velikým učitelem morálky. Byl by buď náměsíčný snílek – na úrovni někoho, kdo by o sobě tvrdil, že je vařeným vejcem – anebo ďábel z pekla. Musíte se rozhodnout. Buď tento člověk byl a je Synem Božím, anebo šílencem, anebo ještě něčím horším … Můžete jej odepsat jako blázna, můžete jej poplivat i zabít jako démona; anebo taky padnout před ním na kolena a nazvat jej Pánem a Bohem. Odpusťme si ale jakékoli banální nesmysly o velikém člověku. Neměl to v úmyslu.”

Za koho se tedy prohlašoval Ježíš?…

Pokračování odpovědi na následujícím odkazu: http://www.gotquestions.org/Cesky/Jezis-Kristus.html