Je množství nesprávných názorů o totožnosti Ducha svatého. Někteří jej vnímají jako mystickou sílu. Jiní Svatého Ducha chápou jako neosobní moc, kterou dává Bůh k dispozici následovníkům Krista. Co říká Bible o totožnosti Ducha svatého? Jednoduše řečeno – Bible říká, že Svatý Duch je Bůh. Bible taky říká, že Svatý Duch je osoba, bytost s myšlením, city i vůlí.

Skutečnost, že Svatý Duch je Bůh, je jasně ukázána na mnoha místech v Písmu, včetně Skutků 5:3–4. Na tomto místě Petr vyčítá Ananiášovi lhaní Duchu svatému a říká, že nelhal lidem, ale Bohu. Je to jasné vyhlášení, že lhaní Duchu svatému je lhaním Bohu. Duch svatý má rovněž vlastnosti Boha. Kupříkladu v Žalmu 139:7–8 píše, že Svatý Duch je všudypřítomný…

Pokračování odpovědi na následujícím odkazu: http://www.gotquestions.org/Cesky/Duch-svaty.html
In 1835 he was elected to http://www.businessessay.club/ the state legislature where he served two terms in the house of representatives and one term in the senate.