Když lidé uvěří v Ježíše Krista jako svého Spasitele, získali vztah s Bohem, který jim zaručuje jistotu věčnosti. List Judův 24 říká: „Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit vás neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy…“ Boží moc může zachránit věřícího od pádu. Je to na Něm, ne na nás, aby nás postavil do své slavné přítomnosti. Naše věčná jistota je dílem Boží záchrany, ne naší schopnosti udržet si spasení.

Pán Ježíš řekl: „ A já jim dávám věčný život; nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat s Otcovy ruky“ (Jan 10:28-29b). Ježíš i Jeho Otec nás pevně drží ve svých rukou. Kdo nás může vytrhnout z ruky Otce Syna?

Efezským 4:30 říká, že věřící „jsou zapečetěni až do dne vykoupení“. Kdyby věřící neměli jistotu spasení, zapečetění by nebylo do dne vykoupení, ale jenom do dne, kdy zhřešíme anebo přestaneme věřit…

Pokračování odpovědi na následujícím odkazu: http://www.gotquestions.org/Cesky/Jistota-vecnosti.html