Víš jistě, že máš věčný život a že po smrti půjdeš do nebe? Bůh si přeje, abys měl tuto jistotu! Bible říká: „Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“ (1. list Janův 5:13). Představte si, že byste se teď setkali s Bohem a On se vás zeptal: „Proč bych tě měl vpustit do nebe?“ Co byste na to odpověděli? Možná byste nevěděli, co odpovědět. Co potřebujete vědět, je, že Bůh nás miluje a postaral se o to, abychom si mohli být jisti tím, kde strávíme věčnost. Bible to formuluje následovně: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3:16).

Nejdříve musíme porozumět problému, který nám zabraňuje vstoupit do nebe. Je to naše hříšná přirozenost, která nám brání vstoupit do nebe. Jsme hříšní od přirozenosti, ale i svou vlastní svobodnou volbou. „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ (Římanům 3:23). Nemůžeme se sami spasit. „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“ (Efezským 2:8-9). Zasluhovali jsme si smrt a peklo. Neboť „mzdou hříchu je smrt.“ (Římanům 6:23).

Bůh je svatý a spravedlivý a hřích musí potrestat. Avšak On nás miluje a postaral se o odpuštění našich hříchů…

Pokračování odpovědi na následujícím odkazu: http://www.gotquestions.org/Cesky/Jezis-jedina-cesta.html