V Bibli není žádný záznam o tom, že Ježíš by někdy doslovně řekl: „Já jsem Bůh.” To však neznamená, že tomu tak není a že to On sám nehlásal. Kupříkladu Ježíšova slova v evangeliu Janově 10:30: „Já a Otec jsme jedno.“ Na první pohled se možná nezdá, že tento výrok obsahuje tvrzení, že je Bohem. Všimněme si ale reakci Židů na tenhle výrok: „Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh.” (Jan 10:33) Židé pochopili Ježíšův výrok jako tvrzení, že je Bůh. V následujících verších Ježíš Židy nepřesvědčuje například tím, že by řekl: „Já nejsem Bůh”. To naznačuje, že Ježíš skutečně chce říct, že je Bohem, kdy říká: „Já a Otec jsme jedno”. Jan 8:58 je další příklad. Ježíš říká: „Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem.” A reakce Židů je taková, že berou kamení a chtějí Ježíše kamenovat (Jan 8:59). Proč by Židé chtěli Ježíše kamenovat, kdyby neřekl něco, o čem oni byli přesvědčeni, že je to rouhání, jmenovitě, že o sobě tvrdil, že je Bůh?…

Pokračování odpovědi na následujícím odkazu: http://www.gotquestions.org/Cesky/Jezis-Buh.html