Naše odpověď na tuto otázku bude nejen předjímat, jak se na Bibli díváme a jaká je její důležitost pro náš život, ale také její konečný dopad na nás. Jestli je Bible skutečně Božím Slovem, pak bychom si jí měli vážit, studovat ji, poslouchat a důvěřovat jí. Jestli je Bible Božím Slovem, pak odmítnutí Bible znamená odmítnutí Boha.

Skutečnost, že Bůh nám dal Bibli, je důkazem a ilustrací Jeho Lásky k nám. Výraz „zjevení“ jednoduše znamená, že Bůh dává člověku poznat, jaký je a jaký s Ním můžeme mít vztah. Tyto věci bychom se nedověděli, kdyby je Bůh nezjevil v Bibli. I když Boží zjevení v Bibli přicházelo postupně během asi 1500 roků, vždy v ní bylo možné najít všechno, co člověk potřebuje vědět o Bohu, aby s Ním mohl mít správný vztah. Je-li Bible skutečně Božím Slovem, pak je to konečná autorita ve všech záležitostech víry, náboženské praxe i mravů.

Položme si otázku, jak vlastně můžeme vědět, že Bible je Božím Slovem a ne jen dobrou knihou? Co je na Bibli tak jedinečného, co ji odlišuje od ostatních náboženských spisů všech dob?…

Pokračování odpovědi na následujícím odkazu: http://www.gotquestions.org/Cesky/Bible-Bozi-Slovo.html