Při odpovědi na tuto otázku je dobrou zprávou zjištění, že toho, co se můžeme o Bohu dovědět, je skutečně mnoho. Ti, co se pustili do čtení této stránky, udělají nejlépe, když ji dočtou do konce, a pak se vrátí k postupnému studiu jednotlivých pasáží z Bible. Biblické reference jsou velmi důležité, protože bez autority Bible by tento článek nestál za víc, než jako kterýkoliv lidský názor, často hrubě zkreslující chápání Boha (Jób 42:7). Povědět, že pro každého z nás je důležité pokusit se pochopit Boha je velice nedostatečný výrok! Neúspěch v poznávání Božích vlastností totiž může zapříčinit, že se pustíme do uctívání falešných bohů, což je v rozporu s Jeho vůli (Exodus 20:3-5).

Poznat můžeme jedině to, co se Bůh rozhodl o sobě zjevit. Jedna z Božích vlastností nebo charakteristik je „světlo“, což znamená, že On sám zjevuje informace o sobě samém (Izajáš 60:19, Jakub 1:17). Skutečnost, že Bůh se nám zjevuje, není dobré ignorovat, protože by se nám mohlo stát, že nevstoupíme do Jeho odpočinku (Židům 4:1). Stvoření, Bible a Slovo, které se stalo tělem (Ježíš Kristus) nám pomáhají poznávat, kdo vlastně Bůh je…

Pokračování odpovědi na následujícím odkazu: http://www.gotquestions.org/Cesky/Bozi-vlastnosti.html