Jsou dva klíče k poznání Boží vůle v dané situaci:
1. To, co žádáte anebo se připravujete udělat, nesmí být něco, co Bible zakazuje.
2. To, co žádáte nebo se připravujete udělat, bude na oslavu Boha a vám to pomůže duchovně růst.

Jestli jsou tyto dvě podmínky splněny, a Bůh pořád neodpovídá na vaše prosby – pak pravděpodobně není Boží vůle, aby se stalo to, o co žádáte. Anebo je třeba, abyste ještě nějaký čas počkali. Poznat Boží vůli je někdy těžké. Lidé chtějí, aby jim Bůh jednoduše nadiktoval, co mají dělat, kde pracovat, kde žít, koho si vzít, atd. Římanům 12:2 nám ale říká: „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“…

Pokračování odpovědi na následujícím odkazu: http://www.gotquestions.org/Cesky/Poznej-Bozi-vuli.html