K tomuto tématu se vážou dvě otázky; věci, o kterých Bible jasně říká, že jsou hříchem, a věci, ke kterým se Bible výslovně nevyjadřuje. Biblické seznamy různých hříchů jsou například v Přísloví 6:16-19, Galatským 5:19-21, a 1. Korintským 6:9-10. Tyto pasáže zcela nepochybně mluví o činnostech, které jsou hříšné, které Bůh neschvaluje. Vražda, cizoložství, lhaní, krádeže atd. – není nejmenších pochyb, že tyto věci Bible označuje za hřích. O to těžší je určit, co je hřích v těch oblastech, ke kterým se Bible přímo nevyjadřuje. Když Bible o něčem vysloveně nehovoří, máme v jeho Slovu přesto určitá obecná vodítka.

Když nemáme žádný přímý biblický odkaz, je dobré položit si otázku, zda je daná věc určitě dobrá, a nikoliv zda náhodou není špatná. Bible například říká, abychom „využívali svěřený čas“ (Koloským 4:5). Těch pár dnů,k teré tady na zemi máme k dispozici, jsou ve vztahu k věčnosti tak krátké a vzácné, že bychom nikdy neměli plýtvat časem na sobecké věci, ale využívat jej pouze na věci „dobré, posilující tam, kde je potřeba, a užitečné“ (Efezským 4:29)…

Pokračování odpovědi na následujícím odkazu: http://www.gotquestions.org/Cesky/poznani-hrichu.html