Existuje Bůh? Je zajímavé, kolik pozornosti je věnováno této otázce. Poslední průzkumy ukazují, že více než 90% lidí na světě věří v existenci Boha nebo nějaké vyšší moci. Situace je však taková, že ti, co věří, že Bůh existuje, jsou prý zodpovědní za důkazy, že Bůh skutečně existuje. My si však myslíme, že ve skutečnosti by tomu mělo být opačně.

Existence Boha nemůže být dokázána ani vyvrácena. Bible dokonce říká, že potřebujeme vírou přijmout fakt, že Bůh existuje: „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest, a že se odměňuje těm, kdo ho hledají” (Židům 11:6). Kdyby Bůh chtěl, jednoduše by se ukázal a celému světu by dokázal, že existuje. Kdyby to ale udělal, nebyla by zapotřebí víra. „Ježíš mu řekl: Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslaveni, kteří neviděli, a uvěřili.” (Jan 20:29)

To však neznamená, že nejsou žádné důkazy o Boží existenci…

Pokračování odpovědi na následujícím odkazu: http://www.gotquestions.org/Cesky/Existuje-Buh.html