Je po smrti ještě nějaký život? Bible říká: „Člověk narozený z ženy má krátký věk, avšak nepokoje do sytosti. Jako květ vzejde a zvadne, prchá jako stín a neobstojí … Kdyby mohl ožít muž, jenž zemřel …“ (Jób 14:1-2,14).

Jako Jób, tak i každý z nás si již asi položil tuto otázku. Co přesně se s námi stane po smrti? Přestaneme jednoduše existovat? Je život otáčejícími se dveřmi odchodů a příchodů na svět, abychom dosáhli osobní dokonalosti? Jdou všichni na totéž místo, anebo jdeme každý jinam? Je skutečně nebe a peklo, nebo je to jenom rozpoložení naší mysli?…

Pokračování odpovědi na následujícím odkazu: http://www.gotquestions.org/Cesky/Zivot-po-smrti.html