View more
presentations from KreacionismusCZ.

Smyslem této odpovědi není předložení vědeckých argumentů v debatě na téma stvoření versus evoluce. Chcete-li vědecké argumenty pro stvoření a/nebo prosti evoluci, vřele doporučujeme „Odpovědi v Genesis“ (Answers in Genesis) a „Institut pro výzkum stvoření“ (Institute for Creation Research). Smyslem tohoto článku je biblicky vysvětlil, proč vůbec debata na téma stvoření či evoluce vůbec existuje. Římanům 1:25 říká: „Vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný navěky. Amen.“

Klíčovým prvkem této debaty je fakt, že většina vědců, kteří v evoluci věří, jsou zároveň ateisté nebo agnostici. Jsou i takoví, kteří zastávají teorii určité teistické evoluce a další, kteří zastávají deistický pohled na Boha (tj. že Bůh existuje, ale do dění ve světě se nevměšuje, proto se vše vyvíjí přirozenou cestou). Jsou ale i takoví, kteří se upřímně a čestně podívají na dostupná data a dojdou k závěru, že evoluce uvedeným skutečnostem odpovídá lépe. Tito lidé ale mezi vědci, kteří obhajují evoluci, představují zanedbatelnou menšinu. Drtivá většina evolučních vědců zastává názor, že život se vyvinul zcela bez jakéhokoli zásahu vyšší bytosti. Evoluce je svou povahou přírodní věda…

Pokračování odpovědi na následujícím odkazu: http://www.gotquestions.org/Cesky/stvoreni-versus-evoluce.html