1. Korintským 15:1-4 říká: „Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval – vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem.”

Toto je v kostce křesťanská víra. Křesťanství je jedinečné uprostřed ostatních náboženství, neboť jeho důkaz je založen na vztahu, nikoli na náboženských úkonech. Místo dodržování seznamu „musíš a nesmíš” je cílem křesťanství pěstovat blízký vztah s Bohem Otcem. Tento vztah je možný na základě díla Ježíše Krista a působení Svatého Ducha v životě křesťana…

Pokračování odpovědi na následujícím odkazu: http://www.gotquestions.org/Cesky/krestanstvi.html