Mnoho lidí dnes chápe církev jako místo, budovu, kostel. To není biblicky správné. Slovo církev pochází z řeckého slova ekklésia, které se překládá jako „shromáždění“ nebo „vyvolení“. Základem slova „církev“ tedy není budova, ale lidé. Je ironické, že když se zeptáte lidí, do které církve chodí, většinou vám označí budovu nebo denominaci. Římanům 16:5: „…pozdravuj také církev u nich doma…“ Pavel poukazuje na církev u nich doma, ne na budovu církve, ale shromáždění věřících.

Církev je Tělo Kristovo. List Efezským 1:22–23 říká: „Bůh poddal všechno pod jeho nohy a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech.“ Tělo Kristovo tvoří všichni, kdo věří v Ježíše Krista, ode dne Letnic (Skutky apoštolů kapitola 2) až do Kristova návratu. A jen On sám je svrchovanou hlavou církve, není to žádný papež, ani misionář, ani pastor…

Pokračování odpovědi na následujícím odkazu: http://www.gotquestions.org/Cesky/co-je-cirkev.html