Výpověď bývalé satanistky, která byla zasvěcena satanovi již od svých čtyř let. Vypráví o praktikách uctívačů ďábla, o nadpřirozené moci, o rituálech i o lidských obětech. Tato žena byla vysoko postavenou satanistkou, měla dokonce moc zapalovat věci na dálku. Satan byl jejím bohem. Co ji vedlo k tomu, že se těchto hrůzných věcí zřekla, uvěřila v Boha a změnila svůj život? Podívejte se na video, které doporučujeme jen jedincům se silným žaludkem.