Pastor jednoho sboru, ve kterém běží modlitby ve 24hodinovém řetězu, se zrovna vracel z třítýdenního výjezdu do Afriky, kde se modlil za tisíce lidí. Byl absolutně vyčerpaný. Když nastoupil do letadla z Afriky do Amsterodamu, modlil se: „Pane, měj slitování se svým služebníkem. Dej, aby vedle mě neseděla nějaká upovídaná osoba. Bože, já potřebuji spát. Neposílej nikoho s velkými problémy. Prosím tě, dej, ať si můžu sednout a relaxovat, číst si knihu a odpočinout si.” A Bůh udělal zázrak. Nikdo si tam nesedl. Takže měl vedle sebe dvě prázdná místa. Seděl u uličky. Začal si číst a děkoval Bohu.

Najednou mu Duch svatý řekl: „Podívej se na tu paní, co sedí na druhé straně uličky. Má velký problém. Je velmi nemocná. Vidíš, že má velké bolesti. Má takovou a takovou nemoc. Myslí si, že zemře, ale já chci, abys ji oslovil, řekl jí, jakou má nemoc, a nabídl jí modlitbu.” A bratr řekl: „Duchu svatý, ty si asi děláš legraci. Neměli jsme takovou domluvu, že si chci odpočinout?” Ale Duch svatý ukazoval: „Tam se podívej. Je opravdu nemocná. Musíš se za ni modlit.” Tak se rozhodl: „Paní, promiňte, taková hodně osobní otázka, protože vidím, že máte bolesti. Jste nemocná. Bůh mi zjevil, že máte takovou a takovou nemoc. Bojíte se a věříte tomu, že zemřete. Já jsem služebník Boha živého, a On mi řekl, abych vás požádal, jestli se můžu za vás modlit. Nevadilo by vám to?” Ta paní se na něho podívala a byla úplně šokovaná. Nevěděla, co má říct, jenom řekla: „Ano.” Tak ten bratr natáhl přes uličku ruku, zavřel oči a řekl: „Bože, cokoli ses rozhodl udělat, udělej to teď, prosím, velmi rychle. Já jsem unavený.” A když to udělal, moc Boží se dotkla tak, že paní zmizela ze sedadla, spadla na podlahu a tam se třásla, začala se kutálet, začala křičet, takže přiběhly všechny letušky podívat se, co se s ní děje. Pastor musel říct: „Tak jsem tady seděl, četl jsem si, ale Bůh mi ukázal na tuhle ženu a řekl mi, že je nemocná, že potřebuje modlitbu. Chtěl jsem to udělat velmi civilizovaným způsobem, tak jsem jen natáhl ruku a pomodlil jsem se jen kratičkou modlitbu a Duch Boží na ni padl a ona byla uzdravena. Teď ji tady vidíte úplně uzdravenou a já chci odpočívat.”

Hlavní stewardka okamžitě běžela do první třídy, vzala mikrofon a řekla: „Vážení cestující, mám dobrou zprávu. Tady nám sedí jeden pastor, který letí právě z Afriky, kde bylo uzdraveno mnoho lidí, když se za ně modlil ve jménu Ježíše. Právě před pár minutami se modlil za ženu, která měla velmi vážnou nemoc a ona byla okamžitě uzdravena. Tak jsme ho teď poprosili, aby šel do první třídy, a kdokoli potřebuje modlitbu, tak pojďte a postavte se do hezké fronty směrem k první třídě. On se za vás velmi krátce pomodlí, jestliže slíbíte, že se pak okamžitě vrátíte na své místo.” Následující dvě a půl hodiny se modlil za lidi, za spasení, za uzdravení.

Ježíš řekl: „Jestliže vy, kteří jste zlí, můžete dětem dávat dobré dary, což Otec nedá Ducha svatého těm, kteří o to poprosí?“ Já ti to nemůžu dát, ale On to může udělat. Otázkou je: „Jsme Pánu Bohu plně k dispozici?”

zdroj: http://www.zivotvkristu.cz/download/ZvK2009_01.pdf